สยามเคเทอร์ริ่ง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ทางร้านมีบริการทางด้านรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บุพเฟต์ ค็อกเทล โต๊ะจีน อาหารเลี้ยงพระ อาหารว่าง เบรคกาแฟ อาหารกล่อง อาหารงานอบรมสัมมนา อาหารออกร้าน เครื่องดื่ม และงานแต่งงาน งานจัดตกแต่งสถานที่ แกะสลักน้ำแข็ง พร้อมดอกไม้และดนตรี (แสง สี เสียง) โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ

สยามเคทเทอริ่ง สยามเคทเทอริ่ง สยามเคทเทอริ่ง

TEl : 081-903-9567

  • สยามเคทเทอริ่ง
  • สยามเคทเทอริ่ง
  • สยามเคทเทอริ่ง